Steunverlening

Het SDF bestuur kijkt uit naar uw initiatieven!

Verzoeken tot financiële ondersteuning kunnen uitsluitend per email worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting, met inachtneming van de volgende bepalingen. Uitgangspunt voor financiering is dat de aanvraag betrekking heeft op dyslexie en daarnaast:

 

1- Het product of de dienst moet vernieuwend en effectief zijn.

2- Het product moet dienstbaar zijn voor praktische toepassing.

3- De aanvraag heeft bij voorkeur betrekking op jonge kinderen.

4- De aanvraag heeft betrekking op een kortlopend project met een duidelijk omschreven einddoel of resultaat.

5- De financiële ondersteuning moet beperkt in omvang zijn.

6- De aanvraag komt alleen in aanmerking voor financiering als er een of meer medefinanciers zijn.

Bij de aanvraag dient een projectplan te worden ingediend met als onderdelen:

• Titel van het project

• Korte omschrijving van het project met daarin de aanleiding; de relatie met bestaande aanpakken / methodes / visies en uitvoerende en betrokken personen en / of instellingen.

• Doelen van het project

• Beoogde activiteiten en producten

• Overdraagbaarheid binnen de eigen kring en/of via een artikel over het project in een relevant vaktijdschrift. Voor het schrijven van een artikel kan maximaal € 500 in de financiering van het projectplan worden opgenomen.

• Tijdpad

• Benodigde financiën

Na afloop van het project wordt een financiële en inhoudelijke verantwoording verwacht. Als er een artikel is geschreven, dan geldt dat als inhoudelijke verantwoording.

Zowel voor het projectplan als voor de verantwoording na afloop van het project geldt als leidraad:
houd het feitelijk en bondig.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert