Projecten

In de afgelopen jaren heeft SDF financiële ondersteuning geboden aan een aantal projecten van uiteenlopende aard, waarvan een aantal hierna wordt vermeld.

Automatische kinderspraakherkenning

Lees meer

In 2021 krijgen Barry de Groot en Ben Maassen een subsidie van € 17.000 voor hun aanvraag gericht op de ontwikkeling en bestudering van een kunstmatig intelligent systeem voor Nederlandse kinderspraakherkenning. Het is de bedoeling deze automatische kinderspraakherkenning in te zetten voor dyslexie- en leesbevorderingsapplicaties.

Gaming en motoriek als preventie van leesproblemen

Lees meer

In 2021 krijgen Jurgen Tijms, Reinout Wiers, Olivier Hokke, Clara Verwimp en Minnan Torppa een subsidie van €11.700 voor hun project ‘Leesproblemen voorkomen is beter dan genezen. Gaming en motoriek als preventie van leesproblemen’. In dit project ontwikkelen zij een game om het aanvankelijk lezen van kleuters te bevorderen.

Online week van dyslexie 2020

Lees meer

Tijdens de wereldwijde DYSLEXIA AWARENESS WEEK brengen HOI Foundation en Dyslexie Font de WEEK VAN DYSLEXIE 2020. Het thema van deze editie van de week van dyslexie was: Dyslexie Creëert en Innoveert. Voor het grotendeels online maken van het evenement, ontving de organisatie € 10.000.

Week van dyslexie

de lerende mens logo

Doorontwikkeling diagnosetool dyslexie

Lees meer

De Lerende Mens B.V. krijgt een subsidie van €20.000 voor het project ‘Doorontwikkeling diagnosetool dyslexie’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van deep learning om tot een beter analyse en ondersteuning van leesproblemen te komen.

De Lerende Mens

Dyslexie en het leren van moderne vreemde talen

Lees meer

Anne-Marie Hartmann van Buro Blooming krijgt een subsidie van € 7.500 in twee delen voor haar project om een boek te schrijven waarin zij haar kennis en ervaringen deelt over modern vreemdetalenonderwijs en dyslexie.

Buro Blooming

Dag van Dyslexie – Meer dan je denkt

Lees meer

De Stichting Dyslexie Fonds draagt bij aan de organisatie van de Dag van Dyslexie – Meer dan je denkt. Op zaterdag 6 oktober 2018 vragen we vanuit de Hallen in Amsterdam landelijk aandacht voor dyslexie. Een eigenschap waar iedereen wel iets van weet, maar niet het fijne. 80% van de deelnemers aan de dag heeft dyslexie.

HOI Academy

Lees meer

Stichting HOI heeft in 2018 een subsidie van €10.000 ontvangen om HOI Academy Kids door het Kohnstamm Instituut een evaluatieonderzoek uit te laten voeren. In 2017 ontvingen zij een subsidie van €15.000 om de HOI Kids Academy op te starten. HOI haalt hiermee het recent ontwikkelde lesprogramma van Noticability.org naar Nederland en België. Het programma wordt vertaald en verfilmd, waarna het kan worden aangeboden aan Nederlands talige kinderen vanaf groep 7.

Hoi-Foundation

Op weg naar het voorkomen van dyslexie

Lees meer

Hildegonde Mostert en Balt van Raamsdonk van de Stichting Platform Dyslexie Nederland kregen in 2016 een subsidie van € 10.000 voor hun project “Op weg naar het voorkomen van dyslexie”. Door Balt van Raamsdonk is de leesmethode Alfa-bedding ontwikkeld voor kinderen in groep 2 en 3 met als doel om dyslexie te voorkomen. Dit project wil deze aanpak toetsen en valideren met wetenschappelijk bewijs en leerkrachten en ouders trainen in de aanpak.

Hoe gaat het nu écht met je?

Lees meer

In 2016 heeft Impuls & Woortblind een subsidie van €17.530 gekregen voor het project ‘Hoe gaat het nu écht met je?’. In het project wordt een online begeleidingsprogramma uitgewerkt voor iedereen met dyslexie, met een platform en een ontmoetingsplaats voor ouders, leerkrachten en begeleiders. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het systeem gaat voldoen aan de wensen vanuit gebruikersperspectief.

Hoi-Foundation

Projecten van langer geleden

Ik woon in het Aflabed.

Studio de Bakkerij heeft in 2016 een subsidie van €10.000 gekregen voor hun voorstelling ‘Ik woon in het Aflabed’. Het is een poëtische voorstelling over leren lezen en schrijven, de moeite die dit vaak kost en hoe leuk het zou moeten zijn. Studio de Bakkerij wil met deze voorstelling het publiek kennis laten maken met de problemen waar kinderen met dyslexie tegenaan lopen en welke vluchtwegen deze meestal bewandelen.


Studiodebakkerij

Lezen in de kleutergroepen: spelender- of onderwijs

Femke Scheltinga heeft in 2016 een subsidie van € 15.000 ontvangen voor het project “Lezen in de kleutergroepen: spelender- of onderwijs”. In dit project wordt geïnventariseerd hoe scholen omgaan met leesbevordering en geletterdheid in de groepen 1 en 2. Daarbij wil zij in beeld brengen hoe leerkrachten in deze groepen de huidige onderwijspraktijk beoordelen en ervaren.

Beelddenken in historisch perspectief.

In 2016 heeft de Stichting Beelddenken een onkostenvergoeding van €1.250 toegekend gekregen voor het redigeren van het boekje ‘Beelddenken in historisch perspectief’, waarin een biografisch overzicht van de gedachtevorming van Maria Krabbe en Nel Ojemann gegeven wordt.

Stichting Beeld Denken

Krabbie Krab.

In 2015 ontvingen Esther van Duin en Mariet Steltenpool van Esthers Atelier een subsidie van € 2.100 voor het aanschaffen van 30 iPads waarop kinderen in de klas de door hen ontwikkelde webapp Krabbie Krab kunnen doen. Deze app beoogt het begrijpend lezen voor kinderen met dyslexie op de basisschool te verbeteren en hun woordenschat te vergroten.

Esthersatelier en Krabbiekrab

Appzurt: dyslexie van A tot Z.

In 2015 ontving Léon Biezeman een subsidie van € 2.315 als vergoeding voor de kosten om zijn publicatie Appzurt geschikt te maken als e-boek met voorleesfunctie. In dit boek staan veel leuke feitjes en weetjes over dyslexie. Met dit boek wil Léon Biezeman laten zien tegen welke problemen met dyslexie hij zelf is aangelopen.

Verdraaid

Longitudinaal onderzoek toekennen diagnose dyslexie.

Prof.dr. Wim van den Broeck en Katrien Koolen, MSc ontvingen in 2015 een subsidie van € 15.500 voor hun wetenschappelijk onderzoek naar de determinanten en effecten van het toekennen van diagnoses in het basisonderwijs. Zij beogen met empirisch onderzoek het effect van een diagnose en een label dyslexie en de implicaties daarvan voor kind, ouder en school te bepalen. Zij willen op basis van de bevindingen scholen begeleiden, waardoor dit wetenschappelijk onderzoek direct gelinkt wordt aan de parktijk.

Bijzondere leerstoel Groningen.

In april 2003 werd SDF door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen bevoegd verklaard tot het vestigen van een bijzondere leerstoel bij de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen. Deze heeft betrekking op Orthopedagogiek, in het bijzonder leesproblemen en dyslexie. Per 1 maart 2004 werd dr. K.P. van den Bos benoemd tot bijzonder hoogleraar. Met de oratie ‘Lezen moet doorgaan’ aanvaardde hij op 1 maart 2005 officieel zijn ambt. Op 7 november 2014 ging hij met emiritaat, maar met zijn onderzoek naar lezen en dyslexie gaat hij door.

Dyslexieplein, een project van Marieke Maars.

In 2014 kreeg Marieke Maars een subsidie van 5.000 euro voor haar project Dyslexieplein. Op de website staan handige filmpjes (zodat er niet veel gelezen hoeft te worden), die bedoeld zijn om elkaar te helpen verder te komen.

Dyslexieplein

Leeruniek, eerste project door Jelte de Jongh.

In 2013 kreeg Leeruniek een subsidie van 10.000 euro voor het project om samen met de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam te onderzoeken hoe tabletonderwijs vroege herkenning mogelijk maakt tegen lage kosten en zonder extra tijd te vragen van de leerkracht. Met het project wil Jelte de Jongh een algoritme ontwikkelen voor vroege signalering van dyslexie. Later in het jaar kreeg Leeruniek aanvullend een achtergestelde lening van 10.000 euro.

Leeruniek

Yoleo, een project van Dedicon.

In 2013 kreeg Dedicon voor het Project Yoleo een subsidie van 20.000 euro. Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken.

Yoleo

Dyslexie in detentie, een project van Jan van Nuland.

In 2011 kreeg Jan van Nuland een financiële bijdrage voor zijn project ‘Dyslexie in detentie’. Dit project had tot doel om het onderwijs in gevangenissen meer dyslexievriendelijk te maken.

Valkenuil

Boek ‘Schrijven met dyslexie’ door Léon Biezeman.

Léon Biezeman kreeg in 2010 subsidie voor zijn bundel met een selectie verhalen, gedichten en brieven, die geschreven zijn door kinderen en jongeren met dyslexie in het kader van het project ‘Schrijven met dyslexie’.

Schrijven met dyslexie

Boek ‘Slimmer dan je baas’ van Sjan Verhoeven en Jan van Nuland.

In 2007 en 2008 hebben Sjan Verhoeven en Jan van Nuland een bijdrage gekregen voor het uitvoeren en opschrijven van onderzoek dat in het boek is beschreven.

Slimmer dan je baas

Vakt-fun door Nanda Klop en Marjan Klippel.

Nanda Klop en Marjan Klippel kregen in 2008 een bijdrage voor de uitgave van een map met oefeningen voor een multisensorische aanpak van de leesvoorwaarden bij oudere kinderen met ernstige lees-/ spellingproblemen.

Onderzoek effectiviteit F&L methode bij dyslexie.

Martine Gijsel heeft in 2007 een subsidie gekregen voor haar onderzoek naar de effectiviteit van de F&L methode bij kinderen met dyslexie.

Boek ‘Dyslexie en zangles’ van Femke Hockx.

Femke Hockx is muziekpedagoge en uitvoerend klassiek zangeres. Tijdens haar masters-studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, onderzocht zij de gevolgen van dyslexie bij het geven van zangles aan zowel kinderen als volwassenen. Zij kreeg een bijdrage om een boek te publiceren naar aanleiding van haar onderzoek.

Boek ‘Naar school’ van Ewalt Vervaet.

In 2007 heeft Ewalt Vervaet een bijdrage gekregen voor promotionele activiteiten bij de pubilcatie van zijn boek ‘Naar school: Psychologie van 3 tot 8’. In dat boek wordt speciaal stilgestaan bij veel voorkomende problemen rond dyslexie.

Onderzoek ‘Hoe leren met dyslexie?’

Léon Biezeman kreeg een subsidie voor zijn onderzoek: Hoe leren mensen met dyslexie het best? Hiervoor ontwikkelde Biezeman een digitale vragenlijst over leerstrategieën en zette die op zijn website www.verdraaid.nl Maar liefst 458 kinderen en volwassenen met dyslexie reageerden op zijn oproep om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit onderzoek zijn, in samenwerking met de bijzondere leerstoel Groningen, in de boeken ‘Leren met dyslexie: Onderzoek’ en ‘Leren met dyslexie: Reflectie’ gepresenteerd.

Makkelijk leren lezenplein.

De Stadsbibliotheek Haarlem kreeg in 2005 een subsidie voor de ontwikkeling van het eerste Makkelijk Lezen Plein.

Onderzoek genetisch risico dyslexie.

In 2004 werd een subsidie toegekend ten behoeve van een onderzoek bij kinderen met een genetisch risico op dyslexieproblemen, te verrichten aan de universiteiten te Utrecht en Nijmegen.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert