Projecten

In de afgelopen jaren heeft SDF financiële ondersteuning geboden aan een aantal projecten van uiteenlopende aard, waarvan een aantal hierna wordt vermeld.

Projecten van langer geleden

Bijzondere leerstoel Groningen
In april 2003 werd SDF door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen bevoegd verklaard tot het vestigen van een bijzondere leerstoel bij de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen. Deze heeft betrekking op Orthopedagogiek, in het bijzonder leesproblemen en dyslexie. Per 1 maart 2004 werd dr. K.P. van den Bos benoemd tot bijzonder hoogleraar. Met de oratie ‘Lezen moet doorgaan’ aanvaardde hij op 1 maart 2005 officieel zijn ambt. Op 7 november 2014 ging hij met emiritaat, maar met zijn onderzoek naar lezen en dyslexie gaat hij door.

Dyslexie in detentie, een project van Jan van Nuland.
In 2011 kreeg Jan van Nuland een financiële bijdrage voor zijn project ‘Dyslexie in detentie’. Dit project heeft tot doel om het onderwijs in gevangenissen meer dyslexievriendelijk te maken.
Website op “Valkenuil”

Boek ‘Schrijven met dyslexie’ door Léon Biezeman.
Léon Biezeman kreeg in 2010 subsidie voor zijn bundel met een selectie verhalen, gedichten en brieven, die geschreven zijn door kinderen en jongeren met dyslexie in het kader van het project ‘Schrijven met dyslexie’.
Website “Schrijven met dyslexie”

Boek ‘Slimmer dan je baas’ van Sjan Verhoeven en Jan van Nuland
In 2007 en 2008 hebben Sjan Verhoeven en Jan van Nuland een bijdrage gekregen voor het uitvoeren en opschrijven van onderzoek dat in het boek is beschreven.
Website “Slimmer dan je baas”

Vakt-fun door Nanda Klop en Marjan Klippel.
Nanda Klop en Marjan Klippel kregen in 2008 een bijdrage voor de uitgave van een map met oefeningen voor een multisensorische aanpak van de leesvoorwaarden bij oudere kinderen met ernstige lees-/ spellingproblemen.
Website “De leesvlinder”

Onderzoek effectiviteit F&L methode bij dyslexie
Martine Gijsel heeft in 2007 een subsidie gekregen voor haar onderzoek naar de effectiviteit van de F&L methode bij kinderen met dyslexie.

Boek ‘Dyslexie en zangles’ van Femke Hockx
Femke Hockx is muziekpedagoge en uitvoerend klassiek zangeres. Tijdens haar masters-studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, onderzocht zij de gevolgen van dyslexie bij het geven van zangles aan zowel kinderen als volwassenen. Zij kreeg een bijdrage om een boek te publiceren naar aanleiding van haar onderzoek.

Boek ‘Naar school’ van Ewalt Vervaet
In 2007 heeft Ewalt Vervaet een bijdrage gekregen voor promotionele activiteiten bij de pubilcatie van zijn boek ‘Naar school: Psychologie van 3 tot 8’. In dat boek wordt speciaal stilgestaan bij veel voorkomende problemen rond dyslexie.

Onderzoek ‘Hoe leren met dyslexie?’
Léon Biezeman kreeg een subsidie voor zijn onderzoek: Hoe leren mensen met dyslexie het best? Hiervoor ontwikkelde Biezeman een digitale vragenlijst over leerstrategieën en zette die op zijn website www.verdraaid.nl Maar liefst 458 kinderen en volwassenen met dyslexie reageerden op zijn oproep om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit onderzoek zijn, in samenwerking met de bijzondere leerstoel Groningen, in de boeken ‘Leren met dyslexie: Onderzoek’ en ‘Leren met dyslexie: Reflectie’ gepresenteerd.

Makkelijk leren lezenplein
De Stadsbibliotheek Haarlem kreeg in 2005 een subsidie voor de ontwikkeling van het eerste Makkelijk Lezen Plein.

Onderzoek genetisch risico dyslexie
In 2004 werd een subsidie toegekend ten behoeve van een onderzoek bij kinderen met een genetisch risico op dyslexieproblemen, te verrichten aan de universiteiten te Utrecht en Nijmegen.