Doneren

Waarom doneren?

“Je boekje met de Engelse dictees verbrand je ritueel, want je haat dat boekje. Honderd uren geleerd en nog maar een 3,7. Je had net zo goed niet kunnen leren. En de docent maar volhouden, dat iedereen het kan”.
(Citaat Yolanda de Rooij, uit “Mag het ietsje meer zijn”?)

“Waarom hebben ze me dit niet eerder verteld”?
(PABO studente met dyslexie tijdens de cursus spelling op multi-sensorische wijze).

“Toen ik nog niet wist, dat ik dyslexie had, ging het vaak heel moeilijk op mijn werk. Twee keer per dag reed ik met mijn auto over de dijk en vroeg me af: “Ga ik rechtdoor of zal ik de dijk afrijden”?
(Petra, 28 jaar)

“en altijd heb ik gedacht, dat ik een zwak karakter had”!
(Dirk, 50 jaar)

“Je zou een goede wetenschapper die niet kan lezen moeten prefereren boven een met een goede leesvaardigheid maar zonder wetenschappelijke vaardigheden”
(Leonardo DaVinci)

“Ik vind het ontzettend jammer dat ik het niet beter gedaan heb op school. Mensen dachten vaak dat ik dom was, dat was iedere keer weer een strijd. Ik heb nooit iemand gehad die begreep wat dyslexie inhield en me kon helpen me juist op mijn sterke punten te focussen.”
(Jamie Oliver)

Fiscaal voordeel giften

Giften aan de Stichting Dyslexie Fonds (SDF) zijn binnen de fiscale normen/grenzen aftrekbaar van het inkomen voor de berekening van de verschuldigde Inkomstenbelasting. SDF is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die door de fiscus gerangschikt is als instelling die geen schenkingsrecht verschuldigd is.

Kleine bijdrage om grote nood te lenigen

Personen en/of bedrijven kunnen hun éénmalige of structurele bijdrage aan SDF ter beschikking stellen, waarna het bestuur beslist over de precieze besteding daarvan. Daarnaast is het ook mogelijk om bijdragen te bestemmen voor een specifiek project. Het bestuur adviseert hier graag over.

Meer informatie bij het secretariaat

Drs. W.J.G.M. Raedts

Secretaris

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert